Kontakt

Ekosys Sp. z.o.o.

PL 80-516 Gdańsk, ul. Łozy 21

tel. +48 583 440 505, fax +48 583 440 255

e-mail

NIP: 583 27 03 022

REGON: 192117931

KRS: 0000165132

VII Wydział Gospodarczy KRS

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 500 000 PLN

Kapitał wpłacony: 500 000 PLN

Nr Konta: 41 1140 1065 0000 5727 6400 1001