Projektowanie

Ekosys Sp. z o.o. świadczy usługi z zakresu odnawialnych źródeł energii od 2000 roku. Zdobyta wiedza i doświadczenie czyni z nas wiarygodnych Partnerów Biznesowych. Z zakresu projektowania instalacji oferujemy naszym klientom kompleksową koordynację procesów inwestycyjnych, począwszy od oceny i wyboru lokalizacji, przez uzyskanie niezbędnych zgód formalnych, w tym przede wszystkim pozwolenia na budowę, organizację finansowania i przeprowadzenie budowy, do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Zapraszamy do współpracy.